చిరునామా

శ్రీ హనుమద్ జన్మ భూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ (రి .135 / 2020),

శ్రీ కిష్కింధా ట్రస్ట్ (రి .136 / 2020)

శ్రీ పంపాక్షేత్ర కిష్కింధా- స్వర్ణహంపి భక్తినగర సామ్రాజ్యం,

ఆశ్రమ గురుకుల : స్వర్ణ హంపి (కొత్త హంపి), హోస్పెట్ తా ||. బళ్లారి జిల్లా,
కర్ణాటక – 583239,

కార్యాలయము : కిష్కింధ హనుమాన్ హల్లి, చిక్కరామ్ పుర, ఆనెగుంది,
గంగావతి తా ||, కొప్పల్ జిల్లా,  కర్ణాటక – 583234,

ఈ-మైల్:hanumadjanmabhoomitrust@gmail.com, దూరవాణి సంఖ్య :  8500411115/8, 8762711113/6,

www.kishkindha.org, www.pampakshetram.org, www.swarnahampi.org

మరిన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమముల వివరములకై :
SwarnaHampi, Bhagavan-Veda-Vyasa-Ashram-Gurukulam – (Pampaksetra Gurukulam)

Dharma Prachara Yatra Web : Dharma Prachara Yatra