84 F Brahma Ratham for Ayodhya

84 Feet Worlds tallest Brahma Ratham for Ayodhya Sri Rama Janmabhoomi from Kishkindha Sri Hanumad Janmabhoomi