2020 Upcoming Events

12 Years Akhanda Bharat (2020 – 2032 )
”Sri Kishkindha Ratha Yatra”

Sri Kishkindha Ratha Yatra 12 Years Akhanda Bharat (2020 – 2032 )

“‘रामे चित्तलयस्सदा भवतु मे” –
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठ |
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ||

”Kishkindha Ratha Yatra” Hanuman’s Sri Rama Bhakti Vaibhava Yatra
Bhakti Nagara Samrajya Vijaya Yatra

The Yatra Starts
from Pampakshetra Kishkindha Swarna Hampi, ( Karnataka ) to Ayodhya to Janakpuri,
Yatra Details: 12 yrs (6+6) Akhila Bharata Yatra highlights (2020 to 2032 )
1,00,000 k.m ,
29 States ,
600 Districts,
6000 Talukas,
600 Pilgrims,
25 Rivers ,
108 Sri Kishkindha Hanuman Vigraha Pratishtha,
1008 Sri Rama Kalyanotsavas,
Sri Ramakatha
Ayodhya Sri Rama Paduka Pallaki Utsava
Sri Hanuman Chalisa , Sundarkanda, Parayana
in Ayodhya – Kishkindha – Janakpuri,
2020-23Karnataka , Goa, Kerala, Tamil Nadu Puducherry, Andhra Pradesh, Telangana,
2023-26 : Maharashtra, Gujarat , Rajasthan, M.P , Chhattisgarh,
2026-29 Odisha, Jharkhand, Assam, Ar.Pradesh West Bengal , Hi. Pradesh, Manipur, Meghalaya,
Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura
2029-32 : Bihar, Punjab , Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Chandigarh, Haryana, Delhi, U.P, Nepal
By
Sri Hanumad Janma Bhoomi Teertha Kshetra Trust(Reg.135/2020),